Cieszyński portal sportowy - snowboard

Aktywni Seniorzy
2018

X Jubileuszowa Olimpiada Senioralna
Główne zdjęcie astrony

19.05.2018r. uczestniczyliśmy w Jubileuszowej X Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek Na Start" Łazy 2018 r.

W Olimpiadzie brało udział 68 Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych. Tradycyjnie w olimpiadzie brały też udział UTW z Ukrainy i Austrii. Olimpiada była połączeniem różnych konkursów oraz występi różnych sekcji sportowych, tanecznych i innych działąjących przy UTW. Cieszyn w X Olimpiadzie brał udział po raz trzeci. Z naszego UTW, Miasta oraz Powiatu brało udział 50 uczestników, w tym 20 zawodników w 14 dyscyplinach sportowych. Zdobyliśmy 2 brązowe medale:

  • W turnieju łuczniczym - P. Aleksandra Brychcy
  • W biegach na 200m - P. Tomczyk Lesław

Brawo!!! Wszyscy zawodnicy otrzymali medale pamiątkowe. Mocno kibicowaliśmy naszym zawodnikom, ale był też czas na wspólną zabawę nad zalewem.
Serdecznie dziękujemy Miastu Cieszyn oraz Starostwu Powiatowemu za pomoc w umożliwieniu uczestnictwa seniorów w Olimpiadzie Sportowej.


W imieniu zarządu UTW:
Koordynator do Spraw Sportu Anna Balcy

fot. UTW Cieszyn

menu