Cieszyński portal sportowy - snowboard

Snowboard

Krajowa organizacja: Polski Związek Narciarski

Organizacje międzynarodowe organizujące rozgrywki sportowe:

 - FIS- Międzynarodowa Federacja Narciarska

organizująca m.in.: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Puchar Europy, rozgrywki krajowe

- WSF- World Snowboard Federation:

organizujące m.in.: zawody z cyklu World Snowboard Tour, World Rookie Tour

 

Obie federacje organizują i współtworzą system rozgrywek kwalifikujący do Igrzysk Olimpijskich.

 

Snowboardowe konkurencje olimpijskie:

Halfpipe- freestyle

Slopestyle- freestyle

Big Air- freestyle

Snowboardcross

Paralel Slalom- konk. alpejska

 

Kategorie wiekowe konkurencje Big Air, Snowboard Cross, Paralel:

Senior: 1996 i starsi

Młodzieżowiec: 1996- 1994

Junior A: 2000- 1997

Junior B: 2003- 2001

Junior C: 2008- 2004

 

Kategorie wiekowe konkurencje Half Pipe, Slope Style:

Senior: 1998 i starsi

Młodzieżowiec: 1998- 1994

Junior A: 2001- 1999

Junior B: 2004- 2002

Junior C: 2005- 2008

 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów umieszczonych w centralnym kalendarzu PZN jest posiadanie aktywnej licencji PZN. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do międzynarodowych zawodów FIS jest posiadanie aktywnej licencji PZN oraz aktywnego FIS kodu. Zawodnicy/czki, którzy mogą otrzymać licencję FIS – Freestyle (HP, SBS) 2003 i starsi, konkurencje alpejskie (PAR), Snowboardcross (SBX), Big Air (BA) rocznik 2001 i starsi.

 

Zasady obliczania punktacji do rankingu:

Rankingi tworzone są dla kategorii wiekowych: Junior C, Junior B, Junior A, Senior. W każdej kategorii spośród wszystkich rezultatów, siłę zawodnika wylicza się sumując 4 najlepsze wyniki z ostatniego sezonu. Wyniki sumuje się po przemnożeniu przez odpowiedni współczynnik. Jeśli zawodnik startował mniej niż 4 razy to jego wynikiem jest suma punktów zdobytych w tych imprezach, w których startował. W zawodach FIS ilość FIS punktów mnoży się przez odpowiedni współczynnik wg. wzoru. Siłę w zawodach krajowych liczy się dla każdej imprezy osobno według odpowiedniego współczynnika i ekwiwalentu punktowego.

 

Imprezy główne organizowane/ współorganizowane przez PZN:

Mistrzostwa Polski Seniorów:

Konkurencje rozgrywane w ramach Mistrzostw Polski Seniorów:

Mistrzostwa Polski za 2017– slalom gigant równoległy (PGS), gigant (GS), slalom równoległy (PSL), slalom (SL), halfpipe (HP), slopestyle (SBS), snowboardcross (SBX), big air (BA).

 

W międzynarodowych MP klasyfikacja Mistrzostw Polski i klasy sportowe przyznawane zawodnikom polskim na podstawie odrębnego komunikatu. Zawodnicy Kadry Narodowej mają obowiązek startować w MP w poszczególnych konkurencjach.

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży:

Junior A, junior B jest równocześnie Mistrzostwami Polski Junior A, Junior B. Termin i miejsce rozgrywania zawodów wg. komunikatu wydanego przez organizatora. Konkurencje rozgrywane w ramach OOM Junior A, Junior B: slalom gigant równoległy (PGS) lub gigant (GS), slalom równoległy (PSL) lub slalom (SL), halfpipe (HP)/ big air (BA), slopestyle (SBS), snowboardcross (SBX).

 

Organizator- Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.

Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski (PZN).

Termin zawodów wg. ustaleń centralnych

Eliminacje: zgodnie z kalendarzem i wytycznymi zatwierdzonym przez PZN i podanym na stronie www.pzn.pl

Juniorzy A, Juniorzy B: snowboardcross (SBX), slalom gigant równoległy, (PGS) lub gigant (GS), slalom równoległy (PSL) lub slalom (SL), slopestyle(SBS), halfpipe (HP) lub big air (BA) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na przygotowanie obiektu do HP

 

Kategorie wiekowe

- konkurencje: SBX, PGS/GS, PSL/SL, BA:

Juniorzy A w 2017 roku urodzeni 01.01.1997 – 31.12.2000

Juniorzy B w 2017 roku urodzeni 01.01.2001 – 31.12.2003

- konkurencje: SBS, HP:

Juniorzy A w 2017 roku urodzeni 01.01.1999 – 31.12.2001

Juniorzy B w 2017 roku urodzeni 01.01.2002 – 31.12.2004

 

Każdy zawodnik/czka musi posiadać licencję zawodniczą PZN, legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) oraz posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez przychodnię sportowo – lekarską.

 

Mistrzostwa Polski Młodzików:

Organizator- Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywane są mistrzostwa.

Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski (PZN).

Termin zawodów- wg. ustaleń PZN.

Eliminacje: zgodnie z kalendarzem zatwierdzonym przez PZN i podanym na stronie www.pzn.pl

 
Juniorzy C – snowboardcross (SBX), slalom gigant równoległy (PGS) lub gigant (GS), slalom, równoległy (PSL) lub slalom (SL), slopestyle (SBS), halfpipe (HP) lub big air (BA) w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na przygotowanie obiektu do HP.

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział zawodnicy:

- konkurencje: SBX, PGS/GS, PSL/SL, BA:

Juniorzy C w 2017 roku urodzeni 01.01.2004 – 31.12.2008

- konkurencje: SBS, HP:

Juniorzy C w 2017 roku urodzeni 01.01.2005 – 31.12.2008

 

Każdy zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą PZN, legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) oraz posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez przychodnię sportowo – lekarską.

 

Kryteria kwalifikacji do startów w zawodach międzynarodowych:

 

Pierwszeństwo zgłoszeń do startów FIS mają:

Kadry Narodowe, Kadry PZN, a także grupy przygotowujące się do startu wvEYOF, Uniwersjadzie i MŚJ.

 

Zawodnicy w kolejności najlepszych FIS punktów lub rankingu posezonowego PZN za miniony sezon w konkurencji, w której mają startować. W ramach limitu miejsc następni najlepsi zawodnicy w kolejności posiadanych FIS punktów lub rankingu posezonowego PZN za miniony seon w konkurencji, w której mają startować. Wszystkie zgłoszenia realizowane są przez biuro PZN. Koordynacja zgłoszeń do zawodów FIS prowadzona jest przez, osobę odpowiedzialną za snowboard w PZN.Szczegóły powoływania do startu w poszczególnych zawodach międzynarodowych (np. : Mistrzostw Świata Seniorów, Mistrzostw Świata Juniorów, Pucharów Świata, Pucharów Europy, EYOF etc.) sprecyzowane w wytycznych PZN.

 

Zasady powoływania zawodników do Kadry Narodowejw snowboardzie wyznaczonych przez PZN do szkolenia centralnego na sezon 2017/2018:

 

Kadra Narodowa MIX – konkurencje alpejskie, snowboardcross, halfpipe, slopestyle. Może liczyć do 8 zawodników. W skład Kadry Narodowej wejdą zawodnicy powołani przez PZN do szkolenia centralnego. Skład grupy proponuje Trener Główny, opiniuje Pion Sportowy PZN i zatwierdza Zarząd PZN.

 

Tryb powoływania Kadr Narodowych:

Kadry Narodowe oraz ich ilościowe i imienne składy powołuje Zarząd PZN po zakończeniu sezonu, kierując się opiniami i procedurami określonymi poniżej oraz możliwościami finansowymi Związku. Przy powołaniu brane są pod uwagę następujące czynniki: poziom sportowy zawodników ich wiek i perspektywa rozwoju, zaangażowanie osobiste, bardzo dobry stan zdrowia, wyniki badań diagnostycznych, realizacja zadań wynikowych z poprzedniego sezonu, podpisany kontrakt zawodniczy oraz osobisty poziom  sportowy w uprawianej konkurencji na arenie międzynarodowej. Trener Główny ma prawo wnioskować do Zarządu PZN o powołanie jednego zawodnika w Kadrze Narodowej wg własnego uznania, po merytorycznym uzasadnieniu.

 

menu