Cieszyński portal sportowy - snowboard

kluby sportowe

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn

O KLUBIE:

Stowarzyszenie Freestyle Sports Union Cieszyn jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności zaś ukieunkowanym na rozwój i promocję sportów freestyle' owych. Celem Stowarzyszenia jest:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- Rozwijanie nauki, kultury, oświaty poprzez sport;
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport;
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i międzynarodowych;
- Współpraca z władzami miast w kraju i za granicą;
- Działalność dydaktyczna w tym doskonalenie kadr;
- Wspieranie rozwoju młodych i utalentowanych sportowców;
- Sportowe szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Wyrównywanie szans i organizowanie akcji pomocy dzieciom o niskim statucie społecznym;
- Promowanie dyscyplin sportowych i kultury fizycznej poprzez wydawanie broszur, ulotek i innych publikacji;
- Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej;
- Promowanie Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez sport i kulturę fizyczną;
- Działanie na rzecz integracji europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- Organizacja imprez sportowych i kulturalnych;
- Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
- Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych;
- Współpraca z mediami, prowadzenie strony internetowej;
- Działanie marketingowo - menagerskie na rzecz zawodników i Stowarzyszenia;
- Publikacja materiałów szkoleniowych, informacyjnych, krajoznawczych.
 
 
 
ZARZĄD KLUBU:
Joanna Leśków - Prezes
Justyna Andrzejweska - Sekretarz
Władysław Ligocki - Członek Zarządu
Anna Maria Żulińska - Członek Zarządu
Paulina Fizek - Członek Zarządu
 
KADRA TRENERSKA:
 
Michał Andrzejewski - instruktor PZN
Paulina Ligocka - Andrzejewska - instruktor PZN
Daniel Suchodolski - instruktor
Władysław Ligocki - trener PZN
 
 
OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE:
 
 
 
 
  
 
INFORMACJE O TRENINGACH:
 
Treningi odbywają się na sztucznym torze za Halą Widowiskowo-Sportową w Cieszynie, na Hali Sportowej Uniwersytetu Śląskiego, obiektach sportowych w Cieszynie oraz na stokach narciarskich. 
 
menu